Skip to main content

Omaishoidon vapaa

Kotineuvolan työntekijät ovat käytettävissänne silloin kun teillä on tarve omaishoidon vapaalle. Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen.

Hoito tapahtuu lapselle tutussa ympäristössä – omassa kodissa. Työntekijämme ovat ensiaputaitoisia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia, joilla on kokemusta monenlaisista lapsiperheistä ja erityislapsista. Olemme tarkistaneet jokaisen työntekijän rikosrekisteriotteen. Työntekijämme ovat vastuuvakuutettuja ja heillä on myös hygieniapassi. Käytämme reflektiivistä työotetta ja koulutamme työntekijät perheiden tarpeiden mukaan.

Kotona annettavaan hoitoon kuuluvat henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet huoltajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ruokailu, tarvittaessa ruuan valmistukseen liittyvät tehtävät, liikkumisessa avustaminen sekä harrastuksissa ja virkistystoiminnassa avustaminen. Kotineuvola on palveluntuottajana omaishoidon vapaassa Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Pirkkalassa, Vesilahdella sekä Lempäälässä.

Käyttääksesi palveluamme perheellä tulee olla myönnetty omaishoidon vapaa (omaishoidon vapaan palveluseteli). Pirha:n omaishoidon tuki ja omaishoidon yksikön yhteystiedot.