Skip to main content

Seniorien kotipalvelu

Ikäihmisten kotipalvelu voi olla tilapäistä apua arjen askareissa tai pidempiaikaista asiakkaan tarpeeseen vastaavaa palvelua. Ikäihmisten kotipalvelulle ei ole määritelty ikärajaa ja tarjoamme apua myös esimerkiksi työikäisille muistisairaille kotiin. 

Kotipalvelulla haluamme tukea ikäihmisten omatoimista elämää, omien voimavarojen käyttöä, keventää arkiaskareita ja vähentää yksinäisyyttä. Käyntejä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan useamman kerran viikossa tapahtuvista käynneistä satunnaisiin tai yksittäisiin käynteihin.  Ikäihmisten kotipalvelu on kiireetöntä ja turvallista apua kotiin, jota toteuttavat Kotineuvolan sosiaali- ja terveysalan koulutetut ja työhön soveltuvat työntekijämme. Työntekijämme ovat sitoutuneet salassapitosopimukseen. He huolehtivat asiakkaan yksityisyydestä ja eivät esimerkiksi käytä vaatteita tai autoa, jossa näkyisi työnantajan logot.

 Ikäihmisten kotipalvelu voi olla esimerkiksi:
-        Asiointiapua kaupassa ja apteekissa
-        Ruoanlaittoa, siivousapua ja
          muissa kodinhoidollisissa tehtävissä avustamista

-        Seuranpitoa
-        Digiapua tietokoneiden ja älylaitteiden kanssa
-        Ulkoilussa avustamista

Ikäihmisten kotipalvelun voi vähentää kotitalousvähennyksessä. Palvelun todellinen kustannus on siis -60% hinnastohinnasta. 


Kotitalousvähennyslaskuri

Kotitalousvähennyslaskuri
Hinnat eivät sisällä matkakorvauksia. Matkakulut lisätään laskutuksessa. Päivitetty 9.1.2024